Erilaiset kassavirtamallit

mood-1335737_1280.jpg

Kassavirtamallit kuvaavat hyvin missä tilanteessa olemme oman talouden hoidossa. Kassavirta näyttäytyy luonnollisesti eri tavalla riippuen henkilön elämäntilanteesta ja arvoista. Kassavirtaa kannattaa tutkia, sillä se lisää ymmärrystä omasta taloudesta ja antaa tärkeää tietoa mihin suuntaan sitä kannattaa kehittää. Selvitän tässä artikkelissa kassavirran olemusta muutaman yksinkertaisen mallin avulla.

Nuoren tyypillinen kassavirtamalli

Työuraansa aloittelevan nuoren kassavirtamallissa varallisuuden ja velkojen osuus on vähäinen. Kun palkka tai opintotuki ilmestyy tilille, se häipyy vähin äänin menojen kautta ulos. Tämä on siinä mielessä neutraali malli, että rahat riittävät elämiseen, vaikka mitään ei jää säästöön. Haasteellisempi versio tästä on malli, jossa elämiseen ja kuluttamiseen liittyviä menoja joudutaan rahoittamaan kulutusluotoilla. Tällöin lainoihin liittyvien kulujen ansiosta menot lisääntyvät entisestään.

Keskituloisen perinteinen kassavirtamalli

Kassavirtamalli
Erilaiset kassavirtamallit

Keski-iässä työura yleensä vakiintuu ja tulojakin alkaa kertyä enemmän. Monesti käy myös niin, että menot kasvavat samassa suhteessa. Velkaa otetaan enemmän isompaa asuntoa, uudempaa autoa varten, ja arki kyllästetään luksustuotteilla.

Ongelma on tässä mallissa sama kuin edellisessä. Kassavirta mitä saadaan tuloina sisään, menee liukuen toisesta päästä ulos sekä tilanne, jossa menot eivät tasapainossa tuloihin nähden ja niitä rahoitetaan ylimääräisillä kulutusluotoilla.

Tyypillistä tähän elämäntilanteeseen on kasvava elämäntapainflaatio, joka ei anna oravanpyörässä sinnittelevälle mahdollisuutta vaurastua positiivisen kassavirran avulla.

Kehittyneempi kassavirtamalli

Vaikka moni (itseni mukaan lukien) laskee oman velkarahalla hankitun asunnon varallisuudeksi, se ei yleensä tuota positiivista kassavirtaa, vaan pelkkiä menoja.

Kehittyneessä kassavirtamallissa osa sisään tulevista tuloista ohjataan suoraan säästöön tai sijoituksiin. Tällöin sijoitukset kerryttää varallisuutta, jonka ansiosta voidaan saada kokonaan uutta positiivista kassavirtaa. Kun uudesta kassavirrasta syntyneet tulot ohjataan uudelleen sijoitettavaksi, syntyy positiivinen kassavirtakierre.

Tämän mallin extreme- versiossa voidaan uutta kassavirtaa tuottavan varallisuuden hankkimisessa käyttää apuna velkavipua. Tällöin otetaan lainaa esimerkiksi sijoitusasuntoa tai osakkeiden hankintaa varten. Velkavivun ansiosta riskit sijoitusvarallisuutta kohtaan kasvavat sen määrästä ja laadusta riippuen, mutta mahdollisuus hyviin tuottoihin ja nopeampaan vaurastumiseen kasvaa samassa suhteessa. Velkavivun käytössä kannattaa olla joka tapauksessa varovainen.

Oma kassavirta

Tällä hetkellä oma kassavirtani on kehittyneemmän mallin mukainen. Ohjaan nettotuloistani 10 – 15% suoraan sijoitusvarallisuuteen. Suorista osakesijoituksista tulee vuosittain osinkoja, jotka sijoitan aina uudelleen. En käytä toistaiseksi velkavipua sijoitusvarallisuuden kasvattamiseen. Periaatteessa asuntosijoittaminen kiinnostaa, mutta kynnys heittäytyä siihen on ollut toistaiseksi liian korkea. Jos tulevaisuudessa osakemarkkinoilla tulee eteen vivutettava tilanne, saatan kokeilla sijoitusluottoa pienellä panoksella rahan hinnasta ja markkinatilanteesta riippuen.

Yksinkertaisesti paras sijoitusneuvo

cropped-money-2696234_1920.jpg

Oletko tilanteessa jossa haluaisit sijoittaa osan tuloista tai säästöistä, mutta ongelmana on, ettei sijoittaminen aiheena kiinnosta yhtään? Voit onnitella itseäsi, sillä juuri sinun kaltainen passiivinen sijoittaja pärjää osakemarkkinoilla oikein hyvin. Tässä artikkelissa kerron vinkin kuinka pääset sijoittamisessa alkuun ja sen jälkeen voit hyvillä mielin unohtaa koko asian.

Muutama tuttu on kysynyt minulta joskus vinkkejä säästämiseen ja sijoittamiseen, kun tietävät että olen aiheeseen sotkeutunut. En halua antaa suoria ehdotuksia osakeostoja varten, mutta olen jakanut muutamalle tutulle omasta mielestäni yksinkertaisesti parhaan sijoitusneuvon. Heitä kaikkia yhdistää samankaltainen tilanne – kiinnostusta tai aikaa olennaisen tiedon etsimiseen ei ole, mutta siitä huolimatta pitkäjänteinen, tuottava säästäminen kiinnostaa.

Indeksisijoittamista kerran kuukaudessa

Tärkeintä sijoittamisessa on aloittaminen. Pitkäjänteisen säästäjän ei kannata miettiä vallitsevaa markkinatilannetta, vaan oikea aika aloittaa on nyt heti. Kuukausisäästäjän pitkällä sijoituspolulla markkinoiden laskut ja nousut tasoittuvat ja sijoittaja saa pääomalleen indeksin mukaisen, noin 7%:n vuosittaisen tuoton.

Ideana on sijoittaa kuukausisäästösumma (minimi 50€) ETF- rahastoon Nordnetin kautta, joka lienee ainoa välittäjä, jonka kautta ETF- kuukausisäästäminen onnistuu täysin kuluitta. Instrumentiksi valitaan mahdollisista rahastoista iShares Core MSCI World UCITS ETF (tunnus: EUNL).

Tällä yhdellä rahastolla säästäjä saa hajautettua koko sijoituksen neljääntoista eri maahan, satoihin yrityksiin pelkällä 0,20% vuosittaisella hallinnointikuluilla. Kulujen merkitystä sijoittamisessa ei voi korostaa, koska niillä on valtava vaikutus lopputulokseen ja ne ovat harvoja asioita, joihin sijoittaja voi itse vaikuttaa.

Rahasto on rakenteeltaan fyysinen kasvurahasto eli se ei sisällä johdannaisia ja on verotuskäytännöltään osinkoa jakavaa rahastoa parempi. 

Step by step

Kun periaatteet ovat selvillä, aloitetaan tekeminen. Esittelen seuraavaksi prosessin pääpiirteittään.

1. vaihe

Aluksi perustetaan ilmainen asiakkuus Nordnetissa. Mene Nordnetin sivuille ja valitse oikeasta yläkulmasta “tule asiakkaaksi”. Asiakkuuden perustamista varten on hyvä olla verkkopankkitunnukset, mutta homma hoituu myös ilman niitä, sille tarkoitetulla kaavakkeella.

Kun asiakkuus on solmittu, sijoittaja saa itselleen arvo-osuustilin, joka on tarkoitettu ETF- rahaston säilyttämiseen. Arvo-osuustilin kustannukset ovat pankista riippuvaisia, mutta Nordnetissä arvopapereiden (tässä tapauksessa ETF:n) säilytys arvo-osuustilillä on ilmaista.

2. vaihe

Toisessa vaiheessa tarkoituksena on siirtää valittu summa omalta pankkitililtä Nordnetin salkkuun sijoitettavaksi eteenpäin ETF- rahastoon. Tähän on kaksi eri vaihtoehtoa; reaaliaikainen tai manuaalisiirto. Huomaa että reaaliaikainen siirto tekee sen vain kertaluontoisesti (ei kuukausittain) – tämä ei siis sovellu automatisoituun sijoittamiseen. Kannattaa siis valita vaihtoehdoista manuaalisiirto, jotta säästäjän ei tarvitse huolehtia reaaliaikaisesta siirrosta kuukausittain.

Tässä kohtaa kannattaa myös miettiä, kuinka paljon kuukaudessa on valmis sijoittamaan. Käytännössä minimisumma on 55 euroa, syystä johon palaan myöhemmin.

Kirjaudu uusilla tunnuksilla Nordnetin verkkopalveluun pääsivun oikeasta yläkulmasta. Kirjautumisen jälkeen valitaan yläpalkista salkku ja tilisiirtojen alta talletukset. Aukeavan tilin oikeasta alalaidasta valitaan “tee manuaalinen talletus”. Tämän jälkeen palataan oman pankin verkkopankkiin ja tehdään tilisiirto Nordnetin ohjeiden mukaisesti. Tilisiirron täytyy olla jatkuva, jotta oma verkkopankki siirtää automaattisesti kuukausittain säästösumman automaattisesti Nordnetin salkkuun.

Siirtopäiväksi kannattaa valita kuukauden tilipäivä. Tällöin tilillä on yleensä vielä varoja siirrettäväksi, sillä varauksella että Nordnetin kuukausisäästösopimuksen mukaan ETF- sijoitus tehdään joka kuun 5. päivä. Tällöin Nornetin salkussa täytyy olla säästösuunnitelman mukainen summa. Varojen siirtoon omasta pankista Nordnettiin kuluu muutama pankkipäivä. Kannattaa lukea ohjeet muutenkin tarkasti; Nordnetin tilinumero ja oma henkilökohtainen viitenumero ovat siirrossa olennaisia asioita.

Tässä kohtaa täytyy huomioida tärkeä asia: Nordnetin salkku tarvitsee tilille 10% puskurin säästösummasta, jotta ETF- ostot voidaan toteuttaa järkevästi. Käytännössä tämä hoidetaan niin, että oman pankin tilisiirtoon varataan 10% ylimääräistä. Viidenkymmenen euron siirrossa se tarkoittaa viittä euroa, eli tästä syystä siirtosumman tulee olla 55 euroa kuukaudessa.

3. vaihe

Viimeisessä vaiheessa tehdään Nordnetin palvelussa ETF- kuukausisäästösopimus. Parhaiten tekniikasta pääsee jyvälle katsomalla videon aiheesta (alkaen 5:12). Toisin kuin videon ohjeessa neuvotaan, valitaan ETF:ksi ainoastaan aiemmin esittämäni iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Alasvetovalikossa seikkailuun kannattaa käyttää sen verran aikaa, että varmasti tulee valinneeksi oikean ETF- rahaston. Luonnollisesti kun rahastoja valitaan sopimukseen vain yksi, “haluttu osuus”- laatikossa luvun täytyy olla 100%. Tämän jälkeen naputellaan haluttu säästösumma laatikkoon “valitse haluamasi summa”.

Lopuksi hyväksytään palvelun ehdot ja tallennetaan kuukausisäästösopimus.

Alun loppuun

Tässä esitetty yksinkertaisesti paras sijoitusneuvo ei varmasti ole kaikkien mielestä paras, mutta taatusti se on yksinkertainen suunnitelma, joka kestää kriittistä tarkastelua monesta eri kulmasta. Yksinkertaisuuden ansiosta se ei vaadi sijoittajalta mitään muita toimenpiteitä, kun edelliset työvaiheet on käyty läpi.

Suunnitelma on äärimmäisen kustannustehokas ja se sisältää loistavasti niin ajallisen, kuin maantieteellisen hajautuksen. Se sisältää paljon allokaatioriskiä siinä mielessä, että sijoitukset ovat 100% osakkeissa. Mutta pitkäkestoisen ajallinen hajautuksen ansiosta säästäjä saa nauttia lupaavista tuotto-odotuksista, samalla kun riski pienenee.

Viimeinen vaihe strategian noudattamisessa voi olla se vaikein. Unohtaa koko asia ja antaa ajan hoitaa vaurastuminen.

 

Mikään yllä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

 

nordnet2

Elämäntapainflaatio

purchasing-674917_1920

Pitkässä juoksussa hiljaa hiipivä elämäntapainflaatio köyhdyttää ihmisen henkisesti ja taloudellisesti. Jatkuvan tavarapaljouden keskellä pitäisi löytää uusia elämyksiä, jotka eivät kuitenkaan tuo kuin hetken helpotuksen. Elämykset pitää tietysti rahoittaa jollakin ja monet turvautuvat kalliisiin kulutusluottoihin, koska saavutetuista eduista on vaikea luopua. Jossain vaiheessa oravanpyörää taloudellinen selkäranka katkeaa ja silloin on viimeistään aika puhaltaa peli poikki.

Moni saattaa muistaa aikaa, jolloin oli nuori ja vapaa. Parin kympin molemmin puolin ollaan vielä opiskelemassa tai eletään työuran alkua. Joka tapauksessa tuohon elämäntilanteeseen on tyypillistä, että ylimääräistä rahaa ei ole hirveästi tuhlattavaksi. Muistelen omaa opiskeluaikaa jolloin tuntui, että kaikesta oli aika ajoin puutetta. Jopa syömistä piti välillä suunnitella, että rahat riittivät seuraavaan opintotuen maksupäivään.

Suurelle osalle työuran edetessä kuukaudessa käteen jäävä nettotulo kasvaa huomattavasti. Valitettavan monelle käy myös niin, ettei taloudellinen niukkuus tulojen kasvusta huolimatta lopu, vaan edelleen täytyy olla tarkkana, että rahat riittävät seuraavaan palkanmaksuun. Pahimmassa tapauksessa tämä ei edes riitä, vaan elämistä joudutaan rahoittamaan kulutusluotolla

Jos oman taloutesi kehityskulku on edellä kuvatun kaltainen, saatat kärsiä elämäntapainflaatiosta.

Länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa me arvotamme itseämme kuluttamisen näkövinkkelistä. Ylenpalttisen elämäntyylin tavoittelu on meihin vahvasti sisäänrakennettu ja sitä ylläpitää ansiokkaasti jättimäinen mainosmiesten armeija.

Hedonistiseen elämäntapaamme kuuluu jatkuva nautinnon etsiminen uusien tavaroiden ja palvelujen avulla. Meille on pienestä pitäen opetettu, että arvostus tulee vain kovalla työllä hankituista vaurauden mittareista kuten omakotitalosta, autosta, veneestä, jne. Monesti sosiaalisesti pienissä yhteisössä näyttämisen tarve vain korostuu. Naapurien välinen kilpavarustelu saattaa johtaa pahaan velkaantumiseen, kun oman statuksen ylläpitämiseen ei mikään tulotaso enää riitä.

Toinen virheellinen ajatusmalli, joka saattaa tarvita toteutuakseen suuria summia, on hyvän olon hankkiminen tavaroiden muodossa. Yleensä nämä liittyvät johonkin henkilökohtaiseen harrastukseen tai muuhun itsensä toteuttamiseen.

Omalla kohdallani tällaisen tunteen etsiminen näki huippunsa viime vuosikymmenen lopulla. Yritin täyttää vuosia henkistä tyhjiötä harrastuksella, josta luulin nauttivani.

Muutaman vuoden aikana haaskasin todella paljon rahaa moottoripyöräharrastukseen. Onneksi en koskaan laittanut kustannuksia ylös, mitä tämä kokeilu kaikkinensa tuli maksamaan. Näinä vuosina kokeilin jopa neljää eri pyörämallia, koska luulin että vapauden tunteen saavuttaminen riippuu mallista, kun en ollut sitä edellisellä pyörätyypillä saavuttanut.

Ainoa tunne minkä muistan, oli jatkuva stressi, kun kallis moottoripyörä vakuutusmaksuineen seisoo pihalla turhan panttina. Nykyään tämän muistelu tuntuu lähinnä huvittavalta, mutta periaatteessa kyse on vain ajatusmalleista, joita on meihin kuluttajiin iskostettu taitavalla markkinoinnilla. Kukapa meistä ei olisi kuullut moottoripyöräilyn vapauttavasta vaikutuksesta.